وبلاگ بفهم!

روایت رزمنده امروزی...

من در حال حاضر یک شعار دارم.
اینکه: عالم محضر خداست